Rotující tělesa – úloha 1

Lernmodul beenden:

Kliknutím na bílá krychlová tělesa vybarvěte všechna ta, která jsou shodná s daným modrým krychlovým tělesem. Pomoci si můžete otáčením modrého krychlového tělesa.

Rotující tělesa – úloha 2

Lernmodul beenden:

Kliknutím na bílá krychlová tělesa vybarvěte všechna ta, která jsou shodná s daným modrým krychlovým tělesem. Pomoci si můžete otáčením modrého krychlového tělesa.

Rotující tělesa – úloha 3

Lernmodul beenden:

Kliknutím na bílá krychlová tělesa vybarvěte všechna ta, která jsou shodná s daným modrým krychlovým tělesem. Pomoci si můžete otáčením modrého krychlového tělesa.

Rotující tělesa – úloha 4

Lernmodul beenden:

Kliknutím na bílá krychlová tělesa vybarvěte všechna ta, která jsou shodná s daným modrým krychlovým tělesem. Pomoci si můžete otáčením modrého krychlového tělesa.