Rozbité krychle – úloha 1

Lernmodul beenden:

Která z částí vpravo může být umístěna na krychlové těleso zobrazené vlevo tak, aby společně vytvořily celistvou krychli? Se všemi částmi je možné otáčet, abyste je lépe viděli.

Rozbité krychle – úloha 2

Lernmodul beenden:

Která z částí vpravo může být umístěna na krychlové těleso zobrazené vlevo tak, aby společně vytvořily celistvou krychli? Se všemi částmi je možné otáčet, abyste je lépe viděli.

Rozbité krychle – úloha 3

Lernmodul beenden:

Která z částí vpravo může být umístěna na krychlové těleso zobrazené vlevo tak, aby společně vytvořily celistvou krychli? Se všemi částmi je možné otáčet, abyste je lépe viděli.

Rozbité krychle – úloha 4

Lernmodul beenden:

Která z částí vpravo může být umístěna na krychlové těleso zobrazené vlevo tak, aby společně vytvořily celistvou krychli? Se všemi částmi je možné otáčet, abyste je lépe viděli.

Rozbité krychle – úloha 5

Lernmodul beenden:

Která z částí vpravo může být umístěna na krychlové těleso zobrazené vlevo tak, aby společně vytvořily celistvou krychli? Se všemi částmi je možné otáčet, abyste je lépe viděli.