Zlatá pravidla ke skládání z papíru

  1. Při skládání používejte rovný a pevný povrch.
  2. Neskládejte ve vzduchu.
  3. Skládejte ve správném pořadí.
  4. Vždy skládejte přesně od rohu k rohu a od okraje k okraji.
  5. Každý přehyb přerýhujte nehtem.
  6. Po každém kroku položte složený papír před sebe tak, jak jej vidíte v pokynech.
  7. Pokud skládanka nefunguje, rozložte ji a pozorně zkontrolujte každý krok skládání.

 

Stavění a skládání objektů z papíru

Zde najdete pokyny ke skládání misky, krychle a dalších zajímavých objektů. Vyberte si objekt a podívejte se na pokyny k jeho skládání. Bavte se skládáním! Podívejte se také na zlatá pravidla skládání:

Goldene Faltregeln