Pokyny ke skládání krychle ze základních modulů

Lernmodul beenden:

Na základě následujících pokynů můžete postavit krychli ze 6 modulů. Budete potřebovat základní modul.