Pokyny ke skládání rovnostranného trojúhelníku

Lernmodul beenden:

Na základě těchto pokynů můžete složit rovnostranný trojúhelník. Potřebujete jej k vytvoření hvězdy.