Větrné kolo - pravidelný sedmiúhelník

Lernmodul beenden:

Pokyny k poskládání větrného kola.