Pokyny ke skládání základního modulu

Lernmodul beenden:

Takto můžete složit základní modul. Potřebujete jej pro dvojjehlan a pro krychli.