Kubenett – oppgave 1

Lernmodul beenden:

Legg til det blå kvadratet slik at det blir et kubenett. Sjekk om det kan brettes til en kube.

Kubenett – oppgave 2

Lernmodul beenden:

Legg til det blå kvadratet slik at det blir et kubenett. Sjekk om det kan brettes til en kube.

Kubenett – oppgave 3

Lernmodul beenden:

Legg til det blå kvadratet slik at det blir et kubenett. Sjekk om det kan brettes til en kube.

Kubenett – oppgave 4

Lernmodul beenden:

Legg til det blå kvadratet slik at det blir et kubenett. Sjekk om det kan brettes til en kube.

Kubenett – oppgave 5

Lernmodul beenden:

Legg til det blå kvadratet slik at det blir et kubenett. Sjekk om det kan brettes til en kube.

Kubenett – oppgave 6

Lernmodul beenden:

Legg til det blå kvadratet slik at det blir et kubenett. Sjekk om det kan brettes til en kube.