Terningkast – oppgave 1

Lernmodul beenden:

Snu om den hvite terningen i 2 steg slik at den blir som den blå terningen.

Terningkast – oppgave 2

Lernmodul beenden:

Snu om den hvite terningen i 2 steg slik at den blir som den blå terningen.

Terningkast – oppgave 3

Lernmodul beenden:

Snu om den hvite terningen i 2 steg slik at den blir som den blå terningen.

Terningkast – oppgave 4

Lernmodul beenden:

Snu om den hvite terningen i 2 steg slik at den blir som den blå terningen.

Terningkast – oppgave 5

Lernmodul beenden:

Snu om den hvite terningen i 2 steg slik at den blir som den blå terningen.

Terningkast – oppgave 6

Lernmodul beenden:

Snu om den hvite terningen i 2 steg slik at den blir som den blå terningen.