Pokyny ke skládání magické tašky

Lernmodul beenden:

Tímto způsobem můžete složit magickou tašku. Cvičte do té doby, dokud trik nebudete moci rychle ukázat. Nedělejte trik dvakrát, nebo bude trik odhalen.