Pokyny k rozdělení čtverce na tři shodné obdélníky

Lernmodul beenden:

Uvedeným způsobem můžete rozdělit čtvercový kus papíru na tři shodné obdélníky.