Velká krychle ze základních modulů

Lernmodul beenden:

Moduly lze také použít k sestavení velkých krychlí a jiných kvádrů. Pokyny k sestavení základního modulu najdete zde.