Videre oppgaver for romlig fantasi

Daniela Bímová, sammen med kolleger fra iTEM-forskningsteamet ved KMA FP TUL, skapte en serie oppgaver som fokuserer på ulike typer representasjoner av kubiske faste stoffer og kuttede kuber, noe som fører til praksisen med romlig visualisering. Oppgavene behandles som dynamiske GeoGebra-programvareapplets og er tilgjengelige i GeoGebra-boken med tittelen "Different representations of cubic solids and cut cubes".

Til oppgavene

 

Nødvendige filer for 3D-utskrift

De nødvendige filene for 3D-printing av fysiske romlige modeller av de tilsvarende kubene og kuttekubene ble også laget for oppgavene som ble behandlet i form av dynamiske GeoGebra-programvareappleter. Disse filene er fritt tilgjengelig på «Printables»-plattformen, hvor de kan lastes ned og deretter brukes til å 3D-printe fysiske modeller av visse cuboids og kutte kuber.

Til filene for 3D-utskriftsmodeller