Krychle, sítě krychlí a mnoho dalších úloh

Zde najdete úlohy s krychlemi, sítěmi krychlí, hrady a dalšími zajímavými objekty. Při řešení každé úlohy si musíte něco představit. Vyberte si úlohu a vyzkoušejte ji.