3D tištěné modely pro úlohy vybraných modulů Mathematikusu


Daniela Bímová z Katedry matematiky FP TUL vytvořila pro jednotlivé úlohy následujících modulů Mathematikusu:

  • Rytíř Runkel,
  • Rozbité krychle,
  • Rotující tělesa

podklady pro 3D tisk fyzických modelů prostorových objektů, které jsou součástí těchto úloh. Vytvořené podklady, tj. všechny potřebné soubory jsou volně k dispozici na platformě „Printables“, kde je lze stáhnout a následně je lze využít k tisku 3D tištěných fyzických modelů. Tyto modely jsou určeny především pro žáky, kteří nejsou schopni vyřešit úlohy vybraných modulů ve virtuálním prostředí interaktivní webové stránky Mathematikus. Využití 3D tištěných fyzických modelů pomáhá nejen v úspěšném rozvíjení prostorové představivosti žáků, ale také v trénování jejich manipulativních dovedností a prostorového vnímání.
 

K souborům 3D tištěných modelů